Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Hải Phòng

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 17.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01