Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 14.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01