Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 25.86 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
25.86
Tổ hợp môn
A00, A01