Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 23.75 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A01