Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 27.2 A00, A01

TO >=9; LI >=8.25; TTNV <=1

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
27.2
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=9; LI >=8.25; TTNV <=1