Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 22 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01