Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01