Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 23.34 A00, A01, B08

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
23.34
Tổ hợp môn
A00, A01, B08