Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 27.5 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
A00, A01