Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 25 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01