Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 26.9 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
26.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07