Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 27.9 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
27.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07