Thứ năm, 8/12/2022
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 26 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01