Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 19 A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01