Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07