Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công Nghệ TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 20 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01