Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 21 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01