Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 22.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07