Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Cần Thơ

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 28.5 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
A00, A01