Thứ bảy, 10/12/2022
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 23 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01