Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Tây Đô

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 16 A00, A01, A02, C01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, C01