Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 17.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07