Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ nông nghiệp*

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN10 23.55 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
CN10
Điểm chuẩn
23.55
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00