Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ nông nghiệp*

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN10 22 A00, A01, B00

Mã ngành
CN10
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, B00