Thứ bảy, 22/6/2024

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHI Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 1.850

  1. Xét tuyển thẳng.
  2. Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.
  3. Dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực.
  4. Xét chứng chỉ quốc tế.
  5. Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT.
  6. Xét thí sinh diện dự bị đại học.

Điểm chuẩn