Thứ bảy, 4/2/2023

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHI Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.680

  1. Xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
  2. Xét tuyển dựa theo kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức.
  3. Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế.
  4. Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
  5. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh và theo cơ chế đặc thù của ĐHQGHN.
  6. Ưu tiên xét tuyển theo cơ chế đặc thù của ĐHQGHN.

Điểm chuẩn