Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN9 26.55 A00, A01

1.A00-Toán, Lý, Hoá (Toán, Lý nhân hệ số 2). 2.A01-Toán, tiếng Anh, Lý (Toán, Anh nhân hệ số 2)

Mã ngành
CN9
Điểm chuẩn
26.55
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
1.A00-Toán, Lý, Hoá (Toán, Lý nhân hệ số 2). 2.A01-Toán, tiếng Anh, Lý (Toán, Anh nhân hệ số 2)