Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN9 25.15 A00, A01, D01

Mã ngành
CN9
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01