Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN9 23 A00, A01, D01

Chương trình Chất lượng cao

Mã ngành
CN9
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
Chương trình Chất lượng cao