Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ Hàng không vũ trụ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN7 23 A00, A01, D01

Mã ngành
CN7
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01