Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ Hàng không vũ trụ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN7 24.1 A00, A01, D01

Mã ngành
CN7
Điểm chuẩn
24.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01