Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN6 25 A00, A01, D01

Mã ngành
CN6
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01