Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN5 22 A00, A01, D01

Mã ngành
CN5
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01