Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN5 23.1 A00, A01, D01

Mã ngành
CN5
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01