Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN5 24.5 A00, A01

Mã ngành
CN5
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01