Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN4 25.65 A00, A01, D01

Mã ngành
CN4
Điểm chuẩn
25.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D01