Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN4 25 A00, A01, D01

Mã ngành
CN4
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01