Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN4 26.2 A00, A01

Mã ngành
CN4
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
A00, A01