Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 22.52 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
22.52
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01