Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Hà Nội

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 35.92 D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
35.92
Tổ hợp môn
D01