Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Hà Nội

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 33.93 D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
33.93
Tổ hợp môn
D01