Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Mở Hà Nội

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 23.62 A00, A01, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
23.62
Tổ hợp môn
A00, A01, D01