Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Mở Hà Nội

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 25.15 A01, D01

Toán, tiếng Anh >=8.4 NV<=7

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán, tiếng Anh >=8.4 NV<=7