Thứ ba, 5/7/2022
Học viện Chính sách và Phát triển

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 25.25 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01