Chủ nhật, 21/4/2024
Học viện Chính sách và Phát triển

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 24.39 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
24.39
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01