Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Tiền Giang

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 17.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90