Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Tiền Giang

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 24.13 A01, D01, D90

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
24.13
Tổ hợp môn
A01, D01, D90