Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sài Gòn

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 19.58 A01

Môn chính: Toán

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
19.58
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Môn chính: Toán