Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sài Gòn

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 24.25 A01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A01