Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sài Gòn

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 23.16 A01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
23.16
Tổ hợp môn
A01