Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sài Gòn

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 22.85 D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
22.85
Tổ hợp môn
D01