Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 23 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07