Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP HCM

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07