Thứ ba, 29/11/2022
Đại học Tây Đô

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 16 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01