Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngôn ngữ Ả Rập

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220211 30.49 D01, D78, D90

Mã ngành
7220211
Điểm chuẩn
30.49
Tổ hợp môn
D01, D78, D90