Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngôn ngữ Ả Rập

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220211 33.04 D01, D14, D78, D90

Mã ngành
7220211
Điểm chuẩn
33.04
Tổ hợp môn
D01, D14, D78, D90