Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngôn ngữ Ả Rập

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220211 34 D01, D78, D90

Mã ngành
7220211
Điểm chuẩn
34
Tổ hợp môn
D01, D78, D90