Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Sư phạm tiếng Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140236 37.33 D01, D06, D78, D90

Mã ngành
7140236
Điểm chuẩn
37.33
Tổ hợp môn
D01, D06, D78, D90