Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh tế (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHE44 22.35 A01, D01, D09, D10

Mã ngành
QHE44
Điểm chuẩn
22.35
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10