Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh tế (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHE44 35.83 A01, D01, D09, D10

Toán 8.2 NV1-2

Mã ngành
QHE44
Điểm chuẩn
35.83
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10
Ghi chú
Toán 8.2 NV1-2