Thứ sáu, 23/2/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh tế (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHE44 27.08 A01, D01, D09, D10

Tiêu chí phụ (nếu điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) Toán ≥ 6.8, Tiếng Anh hệ số 2, Tiếng Anh >= 4, TTNV <= 2

Mã ngành
QHE44
Điểm chuẩn
27.08
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10
Ghi chú
Tiêu chí phụ (nếu điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) Toán ≥ 6.8, Tiếng Anh hệ số 2, Tiếng Anh >= 4, TTNV <= 2