Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh tế quốc tế (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHE43 36.53 A01, D01, D09, D10

Toán 8 NV1

Mã ngành
QHE43
Điểm chuẩn
36.53
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10
Ghi chú
Toán 8 NV1