Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh tế quốc tế (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHE43 34.5 A01, D01, D09, D10

Tiếng anh >=4 Nhân hệ số 2

Mã ngành
QHE43
Điểm chuẩn
34.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10
Ghi chú
Tiếng anh >=4 Nhân hệ số 2