Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kế toán (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHE42 35.55 A01, D01, D09, D10

Toán 8.2 1-3

Mã ngành
QHE42
Điểm chuẩn
35.55
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10
Ghi chú
Toán 8.2 1-3