Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kế toán (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHE42 32.6 A01, D01, D09, D10

Tiếng anh >=4 Nhân hệ số 2

Mã ngành
QHE42
Điểm chuẩn
32.6
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10
Ghi chú
Tiếng anh >=4 Nhân hệ số 2