Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kế toán (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHE42 25.45 A01, D01, D09, D10

Mã ngành
QHE42
Điểm chuẩn
25.45
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10