Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHE41 35.75 A01, D01, D09, D10

Toán 8.6 NV1-3

Mã ngành
QHE41
Điểm chuẩn
35.75
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10
Ghi chú
Toán 8.6 NV1-3