Thứ năm, 8/12/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHE41 32.72 A01, D01, D09, D10

Tiếng anh >=4 Nhân hệ số 2

Mã ngành
QHE41
Điểm chuẩn
32.72
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10
Ghi chú
Tiếng anh >=4 Nhân hệ số 2