Thứ sáu, 29/9/2023
Đại học Kiên Giang

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510103 15 A00

Mã ngành
7510103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00