Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Kiên Giang

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510103 14 A00, A01, D07

Mã ngành
7510103
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D07