Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510103 15.7 A00, A16, D01, D90

Mã ngành
7510103
Điểm chuẩn
15.7
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D90