Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510103 18 A00, A01, C01, D01

TO >=7.6; TTNV <=2

Mã ngành
7510103
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
TO >=7.6; TTNV <=2