Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510103 14 A00, A01, A04, A10, C04, C17

Mã ngành
7510103
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, A04, A10, C04, C17