Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Tiền Giang

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510103 14.5 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7510103
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90