Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Hải Phòng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510103 14 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510103
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01