Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220207 31.35 D01

Mã ngành
7220207
Điểm chuẩn
31.35
Tổ hợp môn
D01