Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220207 30.32 D01

Mã ngành
7220207
Điểm chuẩn
30.32
Tổ hợp môn
D01