Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 19.7 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
19.7
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01