Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 21.4 A00, A01, C01, D01

TO >=6.4; TTNV <=10

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
21.4
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
TO >=6.4; TTNV <=10