Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 20.75 A00, A16, D01, D90

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D90