Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Điện lực

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 22.3 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
22.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07