Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Điện lực

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 20 A01, D01, D07

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, D01, D07