Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Điện lực

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 23 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07