Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 17 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01