Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 18 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01