Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 14 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07