Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Tiền Giang

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 18 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90