Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Phạm Văn Đồng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 15 A01, D90

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D90