Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 21.5 A00, A01, D07

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D07