Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 22 A00, A01, D07

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D07