Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Gốm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210107 15.5 Bố cục và hình họa, H00, H07

Mã ngành
7210107
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
Bố cục và hình họa, H00, H07