Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Gốm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210107 19.3 H00, H07

Mã ngành
7210107
Điểm chuẩn
19.3
Tổ hợp môn
H00, H07