Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Gốm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210107 21.4 H00, H07

Mã ngành
7210107
Điểm chuẩn
21.4
Tổ hợp môn
H00, H07